tarot

فال حافظ

فال حافظ

واعظان کاين جلوه در محراب و منبر مي کنند
مشکلي دارم ز دانشمند مجلس بازپرس
گوييا باور نمي دارند روز داوري
يا رب اين نودولتان را با خر خودشان نشان
اي گداي خانقه برجه که در دير مغان
حسن بي پايان او چندان که عاشق مي کشد
بر در ميخانه عشق اي ملک تسبيح گوي
صبحدم از عرش مي آمد خروشي عقل گفت
چون به خلوت مي روند آن کار ديگر مي کنند
توبه فرمايان چرا خود توبه کمتر مي کنند
کاين همه قلب و دغل در کار داور مي کنند
کاين همه ناز از غلام ترک و استر مي کنند
مي دهند آبي که دل ها را توانگر مي کنند
زمره ديگر به عشق از غيب سر بر مي کنند
کاندر آن جا طينت آدم مخمر مي کنند
قدسيان گويي که شعر حافظ از بر مي کنند

تعبیر فال : دروغ و فریب، عاقبت انسان را رسوا می کند. صفا و صداقت در کارها باعث پیشرفت انسان می شود. مراقب وسوسه ی دشمنان نابکار باش. هوا و هوس را از خود دور کن که تو را به کجراهه می کشاند.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2022 | تمامی حقوق این وب سایت برای bamby.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:bamby.ir